Innovatie kent geen crisis

De markt vraagt om een keuze, maar welke keuze heb je?

Sinds enkele jaren heeft het toepassen van staalvezelbeton en de daaraan gekoppelde acceptatie van staalvezels een gigantische vlucht genomen. Voor ons als staalvezelproducent is het enorm belangrijk om te luisteren naar deze toenemende vraag vanuit de markt. In onze optiek zijn er veel voordelen te behalen in de toepassing van staalvezel in (hybride) betonconstructies. Een markt die vraagt om innovatie.

Benut onze kracht

We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een businessplan waarin de eindgebruiker centraal moet staan. Uiteraard zijn vele facetten hierbij aan bod gekomen. Denk aan:

  • De huidige marktsituatie
  • De positionering van Metalproducts als bedrijf
  • Het huidige staalvezellandschap
  • Welke meerwaarde kunnen wij bieden
  • Een duurzame oplossing

Dit zijn enkele onderwerpen die in dit stadium de revue zijn gepasseerd. Hoe kunnen we onze sterktes optimaal inzetten om de aanwezige kansen te benutten? 
We hebben in dit traject een beroep mogen doen op onze gewaardeerde partners. De belangrijkste conclusie uit deze verkenning is dat we met een nieuw staalvezeltype de markt een stap verder kunnen helpen. En hiervoor is innovatie het ijzersterke fundament. Op zoek naar een nieuwe, aantoonbaar krachtige vezel die direct voordelen oplevert voor de eindgebruiker.

De proef op de som

Uit ons uitgebreid vooronderzoek kwam naar voren dat er een kans ligt in de ontwikkeling van een nieuw type staalvezel. Op papier hadden we een interessant uitgangspunt, maar gaat dit ook werken in de praktijk? Verder onderzoek was noodzakelijk.

We gaan terug naar medio 2018; op zoek naar de meest optimale geometrie van een staalvezel. Onder toezicht van ingenieursbureau ABT uit Velp hebben we een vorm ontwikkeld waarbij cohesie (hechting, onthechting en wrijving) centraal staat. De nieuwe unieke vorm is onderworpen aan driepuntsbuigproeven en pull out-tests. Het resultaat van zowel de driepuntsbuigproef als ook de pull out-test was overweldigend, de kroon op jaren van voorbereiding, een kleine fles champagne werd ontkurkt!

Van deductie naar productie

Gezien de steengoede resultaten van het laboratorisch onderzoek ging begin 2020 de kogel door de kerk; investeren in een productielijn om de innovatieve staalvezel te kunnen gaan produceren. Vanaf dat moment werd het echt concreet en we tekenen een overeenkomst met een onderneming die voor ons de unieke productielijn ontwikkelt, produceert, assembleert en implementeert.

We produceren de staalvezel onze eigen productiefaciliteit in Horst. We hebben immers de ruimte, knowhow, gekwalificeerd personeel en logistieke faciliteiten. Daarnaast ligt Horst in een van de logistieke hotspots van West-Europa. Een perfect productieklimaat om hier onze staalvezels ‘van de band te laten rollen’. De MPF 60x0.90. 

Onze innovatie in crisistijd

Door het aanbieden van onze innovatie geven we u nu een keuze. De innovatieve staalvezel wordt toegepast in hybride betonvloeren gefundeerd op palen, onderwaterbeton en overige civiele werken. De innovatieve staalvezel biedt de mogelijkheid om de constructies slanker uit te voeren. Ook de reductie van bouwtijd en de daaraan gekoppelde vermindering van CO2 uitstoot speelt natuurlijk hierbij een belangrijke rol.

Tevens blijven we onze klanten adviseren en ondersteunen in het maken van constructieve berekeningen, ook voor de toepassing van onze nieuwe vezel. We proberen altijd maximaal van waarde te zijn voor de aannemerij en voorschrijvende instanties. En niet onbelangrijk, we geven onze nieuwe staalvezel de naam “MPF 60 x 0.90”. Onze innovatie in coronatijd.

Rik Janssen
Algemeen directeur
Metalproducts BV

Terug naar overzicht